Startsida - Eltjänst i Vätterbygden AB

Miljöpolicy

El-tjänst i Vätterbygden AB har som affärsidé att erbjuda kvalificerad teknisk hjälp inom el, tele och data. Detta innebär rådgivning, leverans och montering av el material och elanläggning. Vårt arbete skall genomföras på ett professionellt felfritt sätt, på avtalad tid och med överensstämmelser med ritningar och avtal. Arbetet skall utföras på ett sett som strävar mot minskad miljöpåverkan och all personal skall vara engagerade och delaktiga i miljöarbetet. Detta skall vi göra genom att:

  • Ständigt arbeta för att förbättra miljön
  • Utveckla kompetensen och motivationen hos personalen för att bli mer miljömedvetna
  • Minst uppnå miljölagstiftningen inom relevanta områden
  • Vid inköp av material, maskiner och bilar beakta miljöaspekten
  • Hushålla med resurser genom att effektivisera material- och kemikalieanvändningen samt transporter
  • Sortera avfall för återvinning och återanvändning